Ajo­kyvyn arvi­ointi

Itä-Suomen Ajotaito on erikoistunut terveys­perusteisen ajokyvyn arviointiin. Pitkän liikenne­opetus­taustan lisäksi olemme alan asian­tuntioiden kanssa yhteis­työssä kehit­täneet toimintaamme mm.

 • erityis­osaamiseen ja asian­tuntemukseen
 • testaus­menetelmiin
 • alan tutkimukseen
 • jatkuvaan koulutukseen

Toiminta-alueemme on Pohjois-Savo, Pohjois-karjala ja Viitasaari.

Pariskunta avoautossa

Terveys­perusteinen ajokyvyn arviointi on käytännön ajo­tilanteessa tapahtuvaa tutkimusta, jossa selvitetään kuljettajan toiminta­kyvyn muutoksen vaikutusta turvalliseen ajamiseen. Monesti tutkit­tavalla on pitkä ajo­historia ja ajotaito, mutta ajokyky sairauden takia on alentunut.

Miksi ajo­kyvyn arvi­ointia tarvi­taan?​

Suurin osa ajokykyyn vaikuttavista asioista on lääkärin tutkittavissa, mutta kun lääkärin mielestä ollaan raja­tilanteessa, on hyvä että ajokyky voidaan testata liikenteessä. Kuljettajan toiminta­kykyä heikentävät sairaudet ovat yleisimmin neurologisia tai eri sairausten yhteis­vaikutuksien aiheuttamia muutoksia. Lääkärin tekemän ajoterveys­tutkimuksen lisäksi tarvitaan usein ajoterveyden arviointiin erikoistuneen liikenne­opettajan vastaan­ottama ajokykyvn arviointi.

Milloin ajokyvyn arvio tehdään?

Ajokyky on tutkittava viimeistään silloin, kun arkielämästä selviytymisessä esiintyy vaikeuksia. Ajaminen ei ole irranllinen asia muusta elämästä. Ajokyvyn arviolla pyritään varmistamaan, että toimintakyky liikenteessä on turvallisella tasolla.

Ajokykyä heiken­täviä tekiöitä mm.

 • Alzheimer ja muut muistisairaudet
 • Aivoinfarkti
 • Aivoverenvuodot
 • Epilepsia
 • Parkinsonin tauti
 • Tapaturmat, joissa on kohdistunut iskuja pään alueelle
 • Uniapnea

Miten ajokyvyn arviointi tehdään?

Kyse ei ole ”inssiajosta”, jossa tutkitaan liikenne­sääntöjen osaaminen, vaan tässä arvioidaan sairauden aiheuttamien muutosten vaikutus ajokykyyn. Ajokyvyn arviointi toteutetaan mahdollisuuden mukaan tutkittavan omassa ajo­ympäristössä, moni­alaisissa liikenne­tilanteissa. Mukana on hyvä olla lääkärin lähete, jossa on lyhyesti kuvattu asiakkaan tilanne. Ajokyvyn arvioinnista tehdään aina hoitavalle lääkärille lausunto. Kertyneiden tietojen pohjalta lääkäri tekee päätöksen tutkittavan ajokyvystä. Terveysperusteisen ajokyvyn arvion kustannus on yksilökohtaisine lausuntoineen keskimäärin 250€.

Hyödyt

 • Lääkäri saa ajokyvyn arvioinnista lausunnon päätöksenteon tueksi
 • Ulkopuolinen arviointi on potilas­suhteen kannalta puolueeton

Lääkärin ilmoitus­velvollisuus

Lääkärin tulee kieltää suullisesti henkilöä ajamasta ja tehdä siitä merkinnät potilas­­asia­kirjoihin, kun sairaus tai lääkitys heikentää ajokykyä tilapäisesti.
 • Tässä vaiheessa ei tehdä poliisille ilmoitusta

Asiakkaan terveyden­tila on heikentynyt niin, että hän ei enää täytä ajoterveys­vaatimuksia.

 • Tässä tapauksessa lääkärillä on vellollisuus tehdä ilmoitus poliisille
Mikko Avento - Itä-Suomen Ajotaito

Ajokyvyn arvioija palveluk­sessasi

Mikko Avento
Liikenneopettaja
Sakryn auktorisoima ajokyvyn arvioitsija